Dożynki Gminne 2017

Korowód ten sformułował się i następnie wyruszył ze skrzyżowania dróg Gola Mała – Olszówka – Bukowice. Otwierał go traktor, za którym jechały efektownie stylizowane bryczki. W pierwszej z nich zasiedli: burmistrz Zbigniew Potyrała z małżonką oraz para starostów dożynek. W drugiej – Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze Witold Szydełko, z małżonka oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Agnieszka Szydełko. Następnie – za przygrywającym do marsza zespołem Sami Swoi szli zaproszeni goście, a za nimi – delegacje wszystkich sołectw (wg kolejności alfabetycznej – na końcu Gospodarz/Olszówka), niosąc swoje wieńce dożynkowe. Po przejściu nieco ponad 1,3 km korowód znalazł się na placu sołeckim, gdzie – po zajęciu wyznaczonych miejsc – wszyscy zebrani uczestniczyli w polowej Mszy świętej, której przewodniczył (i wygłosił okolicznościową homilię)proboszcz twardogórskiej parafii Marki Bożej Wspomożenia Wiernych ks. Krzysztof Bucyk SDB. Koncelebransami byli: ks. Sylwester Krzywański (parafia Grabowno Wielkie), ks. Daniel Podulka (parafia Bukowice) oraz ks. Mirosław Porucznik (parafia Goszcz). Bezpośrednio przed ołtarzem polowym postawione zostały wieńce dożynkowe, które na zakończenie celebry zostały poświęcone.Po nabożeństwie rozpoczęły się obrzędy dożynkowe, w wykonaniu zespołu Czerwona Kalina, z towarzyszeniem zespołu dziecięcego Czarne Jagódki. Po odśpiewaniu pieśni „Plon niesiemy, plon” nastąpiło uroczyste przekazanie chleba dożynkowego na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra przez starostów dożynkowych – Marzenę i Stanisława Marszałek (Sołectwo Olszówka). Burmistrz Potyrała, przyjmując ze czcią, bochen chleba, upieczony już z tegorocznych zbiorów, podziękował Bogu i ludziom – za pracę, za trud i za wysiłek. Witając wszystkich przybyłych na uroczystość gości, powitał w sposób szczególny pełniących rolę gospodarzy mieszkańców Sołectwa Olszówka, na czele z sołtysem Stanisławem Marszałkiem wraz z małżonką Marzeną, stanowiących parę starostów dożynek. Burmistrz powitał też gościa specjalnego – dr Heinricha hrabiego von Reichenbach, który wraz ze swoją matką, Heleną hrabiną von Reichenbach oraz synem Heinrichem, zaszczycili swą obecnością te uroczystość. Odnosząc się do charakteru święta plonów, burmistrz nawiązał do słów znanej pieśni kościelnej „jak ten chleb połączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna”. Zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach potrzeba nam nie tylko miłości, ale również tolerancji, porozumienia, wzajemnych kontaktów i wspólnego wysiłku. Temu służyć mają choćby te uroczystości dożynkowe w Olszówce. Nie odbyłyby się bez wspólnego wysiłku, wspólnej ofiarności i porozumienia wielu ludzi – mieszkańców tego sołectwa. Ale do tego dzieła włączyli się również inni mieszkańcy naszej gminy, społeczności wszystkich sołectw, które zaangażowały się w przygotowanie odświętnego wystroju swoich posesji i dróg – zarówno przy każdym z wjazdów na teren naszej gminy, czy miasta ale również – na terenie swoich wsi . Dożynki są bowiem symbolem nie tylko naszej wspólnej radości, świętowania, ale także – symbolem wspólnego budowania naszej rzeczywistości, naszego otoczenia. Burmistrz zaapelował, byśmy (w poczuciu odpowiedzialności) dbali o nasze wspólne dobro, byśmy je wspólnie nadal budowali – mimo czasem odmiennych poglądów politycznych, światopoglądowych, czy odmiennych przekonań, mimo dzielących nas swar, które sprawiają, iż czasem „krzywo na siebie patrzymy”. Burmistrz serdecznie podziękował oraz pokłonił się głęboko – z szacunkiem – przed wszystkimi, którzy – dla naszego dobra wspólnego, dla naszej twardogórskiej gminy – pracują przez cały rok. Dzisiaj bowiem mają powody do dumy i uśmiechu, powody by świętować i dziękować opatrzności i cieszyć się tym, co nas otacza. Swoje wystąpienie burmistrz Zbigniew Potyrała zakończył życzeniami wszystkiego najlepszego. Następnie na zaproszenie burmistrza Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego Alojzy Kulig wręczył rolnikom z naszej Gminy, Alfredowi Laskowskiemu i Piotrowi Wewiór – odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Kontynuując ceremoniał dożynkowy gospodarz gminy Twardogóra przekazał następnie bochenki chleba dożynkowego sołtysom oraz przedstawicielom społeczności rolniczych i samorządowych, a także gościom, uczestniczącym w korowodzie dożynkowym. Zwracając się wówczas ze sceny do zebranych dr Heinrich hrabia von Reichenbach – w imieniu swoim i swojej rodziny – podziękował za umożliwienie członkom jego rodziny pobytu na terenie gminy i uczestniczenia w tej wspaniałej uroczystości. Na podstawie obserwacji wspaniałego zaangażowania i dorodnych wieńców dożynkowych, hrabia stwierdził, że tej gminie powodzi się dobrze, że jest dobry gospodarz i pracowici mieszkańcy. Te pełne wdzięczności i uznania słowa hrabiego von Reichenbacha zebrani nagrodzili brawami. Zwieńczeniem ceremonii była słowno-muzyczna część artystyczna w wykonaniu zespołów: Czerwona Kalina i Czarne Jagódki. W tym czasie burmistrz Potyrała, a także starosta i starościna dożynek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szydełko i jej Wiceprzewodniczący Andrzej Obiegło – wyruszyli między uczestników uroczystości, rozdając pajdy chleba dożynkowego. W trakcie ceremonii dożynkowej obradowało też jury, oceniające wieńce dożynkowe w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Twardogóra. W konkursie tym najwyższą ocenę uzyskał wieniec Sołectwa Sosnówka, drugie miejsce zajął wieniec Sołectwa Bukowinka, a trzecie – wieniec Sołectwa Grabowno Małe. Wieniec z Grabowna Małego zwyciężył jednocześnie w głosowaniu gremium sołtysów na najładniejszy wieniec dożynkowy. W pobliżu sceny zlokalizowano pawilon, w którym czynna była cały czas – zorganizowana przez pracownice gminnej biblioteki – bardzo interesująca wystawa „Od ziarnka do ziarnka” na temat historycznych już technik produkcji i obróbki zboża oraz procesu wytwarzania mąki (stare żarna, misy, chomąta, części końskiej uprzęży itp.), czy wypieku chleba (misy, sita, czerpaki…), a także wystawa maszyn rolniczych. Zgromadzonym w pawilonie artefaktom niemal kosmologicznego wymiaru nadawały odwołania do różnych tekstów dotyczących etosu pracy, etosu roli, ojcowizny etc – począwszy od pieśni ludowych aż po słowa Świętego Jana Pawła II. Pomysłodawcą i kustoszem ekspozycji był mieszkaniec Olszówki, Józef Mielnik, a w organizacji wystaw wspierało go Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Pawła II w Twardogórze. W rozrywkowej części uroczystości reprezentanci sołectw rywalizowali o jedno z trzech miejsc w konkursach zręcznościowo-sprawnościowych. W konkursie “Byk – rodeo” – o najdłuższe utrzymanie się na nieobliczalnym w ruchach mechanicznym byku – zwyciężył przedstawiciel Sołectwa Chełstów, drugie miejsce zajął reprezentant Sołectwa Sosnówka, a trzecie – Sołectwa Drągów. Z kolei w konkursie “Dojenie krowy” – o to, kto najszybciej i z najmniejszą stratą określonej ilości mleka – wydoi sztuczną krowę – najlepszym okazał się zawodnik Sołectwa Olszówka , kolejne lokaty zajęli (odpowiednio) reprezentanci Sołectwa Grabowno Wielkie i Sołectwa Sosnówka. Pomiędzy obydwoma tymi konkursami scenę opanował zespół Doxxx, który zagrał swoje największe przeboje(m. in. Tylko dla mnie tańcz, Piękna twarz miłości, Będziemy tańczyć milion lat, czy Czarodziejka snów) oraz standardy disco polo, zachęcając do tańca biesiadujących zebranych. Tych, którzy nie ulegli zachętom gwiazdy disco polo, nie udało się oprzeć w rytmom utworów wykonywanych przez znany twardogórskiej publiczności zespół Sami Swoi. Zapowiadany „czas wytchnienia” podczas koncertu gwiazdy wieczoru , Wędrownych Gitar” nie nadszedł, gdyż „przeboje wszechczasów”, wykonane żywiołowo, sugestywnie i z wdziękiem przez tę wiodącą grupę popularyzującą przeboje „dawnych Czerwonych Gitar” – nie pozwalały na dłużej zejść z platformy tanecznej. Oczywiście nie obyło się bez bisów. Jednak kiedy Wędrowne Gitary opuściły już roztańczony plac w Olszówce, ciąg dalszy zabawy tanecznej zapewnił zespół Sami Swoi, który zatroszczył się o dobrą zabawę sporej grupie świętujących – do samego końca imprezy.
źródło: www.twardogora.pl
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up