Dożynki Gminne

Największą część korowodu dożynkowego stanowiły delegacje: sołectw naszej gminy, ogródków działkowych oraz związków: pszczelarskiego i wędkarskiego.Od „Ave Maria”, odegranego na trąbce przez Tadeusza Nestorowicza, rozpoczęła się polowa msza święta, koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Bucyka i ks. Grzegorza Solarewicza – pod przewodnictwem ks. Mirosława Porucznika, który również wygłosił okolicznościową homilię.
Bezpośrednio po Mszy świętej wszystkich zebranych powitał gospodarz naszej gminy, burmistrz Zbigniew Potyrała. Niech łączy nas wzajemna życzliwość, wzajemna współpraca – apelował burmistrz, nawiązując do tekstu pieśni śpiewanej wcześniej, podczas mszy dożynkowej. Zwrócił uwagę, że każdemu naszemu działaniu powinna przyświecać odpowiedzialność – począwszy od odpowiedzialności za kraj, poprzez odpowiedzialności za gminę i zakład pracy, za rodzinę – aż po odpowiedzialności za słowo i za czyn. Przejawem takiej odpowiedzialności jest wspólne działanie, osiąganie wspólnych celów. Manifestacją takiego wspólnego działania jest niniejsza uroczystość dożynkowa. Burmistrz Potyrała podkreślał, że właśnie dzięki współpracy i wzajemnej życzliwości możemy się szczycić osiągnięciami naszej twardogórskiej gminy, które nie tylko „cieszą oczy”, ale przede wszystkim – poprawiają standard naszego życia. Dzięki chęci wspólnego działania możemy też z optymizmem myśleć o przyszłości. Burmistrz wyraził wielki szacunek i serdecznie podziękował wszystkim rolnikom i producentom rolnym – za ich ciężką pracę. Podziękował też wszystkim zebranym – za udział w gminnym święcie plonów. Szczególne słowa wdzięczności skierował do wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, jej udanego przebiegu. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz zaanonsował rozpoczęcie obrzędu dożynkowego i życzył dobrej zabawy.Przygotowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze artystyczny program obrzędu dożynkowego został wykonany (jak zwykle z temperamentem) przez zespół Czerwona Kalina z Twardogóry, przy udziale zespołów: Skorynianki z Twardogóry i Wodniczanki z Goszcza. W finale obrzędu burmistrz Zbigniew Potyrała przyjął z rąk starostów dożynek bochen chleba z pierwocin zbiorów. Burmistrz, przyjmując dożynkowy chleb ze czcią, podziękował Bogu, a także podziękował ludziom – za ich pracę, za trud i za wysiłek. Gospodarz gminy Twardogóra przekazał następnie bochenki chleba dożynkowego sołtysom oraz przedstawicielom społeczności rolniczych i samorządowych, a także gościom, uczestniczącym w korowodzie dożynkowym. Następnie – wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Oleśnickiego Alojzym Kuligiem – burmistrz Potyrała wręczył dwóm rolnikom z naszej Gminy odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaki te, przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otrzymali: Marek Rusinek ( z Nowej Wsi Goszczańskiej) oraz Piotr Kozioł (z Grabowna Wielkiego). Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego, wystosowany z okazji odbywających się dożynek gminnych. W trakcie występów, kończących obrzęd dożynkowy, dzielono się chlebem z pozostałymi uczestnikami uroczystości – do zgromadzonych na uroczystości wyruszyli z koszami pełnymi pajd chleba dożynkowego: burmistrz Zbigniew Potyrała, zastępca burmistrza Ryszardem Gąsiorem, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szydełko i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Obiegło.W trakcie ceremonii dożynkowej obradowało też jury, oceniające wieńce dożynkowe w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Twardogóra. W konkursie tym najwyższą ocenę uzyskał wieniec Sołectwa Dąbrowa, drugie miejsce zajęły (ex aequo) wieniec Sołectwa Sądrożyce i wieniec Sołectwa Grabowno Wielkie. Gremium sołtysów zdecydowało, że w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy nie zostanie dodatkowo wyróżniony żaden ze zgłoszonych wieńców. Burmistrz gratulując sołectwom z Dąbrowy, Sądrożyc i Grabowna Wielkiego, poinformował, że wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej we wrześniu. oto – mimo przelotnego deszczu na samym początku – rozpoczęła się zabawa, do której agresywnie zachęcał pierwszy z zaproszony wykonawców, discopolowy Jumper. Być może wskutek poprawy pogody parkiet pod sceną zapełnił jednak dopiero kolejny z wykonawców – słynna kapela Czerniakowska z Warszawy. Występujący po warszawiakach Ślązacy, tworzący zespół Kamraty oraz ostatnia z gwiazd, DJ Thomas – skłonili do wyjścia na parkiet nawet najbardziej zasiedziałych uczestników uroczystości. Ostatecznie wspaniała zabawa trwała niemal do świtu.
źródło: www.twardogora.pl
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up