Strona główna Oferta Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne

Rezerwat „Torfowisko koło Grabowna”
W obrębie Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich zachowało się co najmniej 10 torfowisk, ale tylko torfowisko położone między Grabownem Wielkim i Twardogórą uznane zostało w 1980 r. za rezerwat przyrody. W skład rezerwatu wchodzą 3 torfowiska bezodpływowe, położone blisko siebie, w odrębnych zagłębieniach terenu. Torfowiska powstały w okresie preborealnym. Miąższość torfu wynosi około 4 m.  Rezerwat częściowy „Torfowisko koło Grabowna został powołany w celu zachowania torfowiska o interesującej roślinności i stratygrafii.”. Ma on powierzchnię 4,22 ha i znajduje się na południe od Twardogóry. Charakteryzuje się on występowaniem rzadkich gatunków roślin - takich jak: bagno zwyczajne, gwiazdnica bagienna, kalina koralowa, widłak jałowcowaty. Zadaniem jego jest ochrona zbiorowisk roślinnych występujących na torfowiskach śródleśnych.
Podstawowe dane:
Torfowisko koło Grabowna Wielkiego
- poz. 51 w rejestrze wojewody dolnośląskiego
- rok utworzenia: 1980,
- położenie geograficzne: wzgórza Twardogórskie,
- gmina: Twardogóra,
- powiat: Oleśnica,
- powierzchnia: 4,22 ha.
- cel ochrony: torfowisko o interesującej roślinności i stratygrafii,
- rodzaj gruntów: lasy i grunty leśne,
- rodzaj (typ i podtyp): torfowiskowy,

Użytek ekologiczny „Leśne stawki koło Goszcza”
W pobliżu Goszcza znajduje się kompleks stawów otoczonych naturalnymi lasami łągowymi oraz siedliskami kserotermicznymi o nazwie Leśne stawki koło Goszcza. Zajmuje on powierzchnię 55 ha i jest zarejestrowanym użytkiem ekologicznym. Na jego terenie rozpoczęto restytucję żółwia błotnego (Emys orbicularis) jako pierwszą w Polsce i Europie.
Podstawowe dane:
Leśne Stawki koło Goszcza
- poz. 9  w rejestrze wojewody dolnośląskiego
- rok utworzenia: 1995,
- położenie geograficzne: wzgórza Twardogórskie;
- gmina: Twardogóra,
- powiat: Oleśnica,
- powierzchnia: 55,31 ha.
- rodzaj: stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin,
- opis formy ochrony przyrody: bogaty zespół chronionych gatunków batracho i  herpetofauny oraz naturalnych zespołów roślinnych, cieków i zbiorników wodnych,

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”
Park został utworzony w celu Do najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie parku należą: grążel żółty, sromotnik bezwstydny, salwinia pływająca, storczyki, czapla purpurowa, bocian czarny, orzeł bieli, perkoz zausznik. W północnym rejonie gminy znajduje się kompleks licznych stawów, należących do Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Obszar ten, będący unikatem na skalę światową, powstał w 1996 r. w celu objęcia ochroną najcenniejszych, obok doliny Odry, fragmentów środowiska przyrodniczego, zachowania mało zmienionych ekosystemów wodno – błotnych i leśnych oraz ich cennej ornitofauny oraz ochrony ekosystemów stawowych przed parcelacją i prywatyzacją stawów. Wchodzący w skład Parku rezerwat „Stawy Milickie” znalazł się m.in. w programie ONZ jako jeden z 13 najcenniejszych obszarów wodnych na świecie. Całkowita powierzchnia parku wynosi 87040 ha, w tym 3500 ha w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oleśnica Śl. Pozostała część znajduje się w Nadleśnictwie Żmigród i Milicz. W obrębie gminy Twardogóra znajduje się jedynie niewielki, południowo-zachodni fragment tego parku krajobrazowego, jednak samo jego istnienie zdeterminowało krajobraz na tym obszarze. Liczne tereny leśne oraz stawy w pobliżu miejscowości Droździęcin i Poręby stanowią atrakcję przyrodniczą najwyższej jakości. Ptactwo wodne, w dużym stopniu porównywalne z tym, które odwiedza wody rezerwatu, a także nieodparte wrażenie pełnej naturalności tych obszarów sprawiają, że nadają się one znakomicie do stawiania pierwszych kroków w zachwycającym i jednocześnie zaskakującym świecie przyrody. Koło miejscowości Olszówka znajdują się dwa zbiorniki wodne, których obficie porośnięte trzciną brzegi zapewniają doskonałe schronienie licznym w tym rejonie ptakom wodnym. Miejsce to jest szczególnie interesujące dla tzw. „bird-watcher”-ów, czyli amatorów zafascynowanych podglądaniem życia ptaków.
Podstawowe dane:
Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”
- poz. 2 w rejestrze wojewody dolnośląskiego
- rok utworzenia: 1996,
- położenie geograficzne: Obniżenie Milicko - Głogowskie
- gmina: Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Milicz, Prusice, Żmigród, Trzebnica,
- powiat: Oleśnica, Milicz, Trzebnica,
- powierzchnia: 70040 ha (wg DUW); 87040 (wg RDLP)
- powierzchnia parku na terenie gminy Twardogóra 1283 ha
- cel ochrony: zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i  historyczno- kulturowych,
- rodzaj: stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin,
- opis: kompleksy stawów rybnych, tereny podmokłe, torfowiska, lasy  łęgowe, grądy niskie, olsy i łąki. Obejmuje jeden z najcenniejszych obszarów wodno- błotnych w Europie- rezerwat ornitologiczny Stawy Milickie,

Pomniki przyrody:

Dwa głazy narzutowe
- poz. 872 w rejestrze wojewody dolnośląskiego
- gmina: Twardogóra
- miejscowość: Gola Wielka
- lokalizacja: na poboczu drogi gminnej (utwardzonej) w części wschodniej wsi w kierunku Leśniczówki, na łuku drogi w odległości około 30 metrów od granicy las
- ilość: 2 sztuki
- organ ustanawiający: Wojewoda Wrocławski
- numer rejestru: 2213

Drzewa – pomniki przyrody
Największe egzemplarze drzew – pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Oleśnica, to dąb o obwodzie 914 cm - obszar leśny Goszcz i dąb o obwodzie ok. 642 cm w drzewostanie w obrębie leśnym Oleśnica - Leśnictwo Szczodre

 

banner_bip

banner_bip

banner facebook

banner delfinek

banner_lodowisko

banner_noclegi

banner_zgrupowania

zajęcia stałe

regulaminy i karty zgłoszeń

sport szkolny

szlaki turystyczne

mapa gminy

twardogora.pl