Strona główna Oferta Ścieżki dydaktyczne

Ścieżki dydaktyczne

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Torfowisko koło Grabowna”
Udostępniona do zwiedzania jest część północna rezerwatu na powierzchni 1,40 ha. Wytyczona tam została ścieżka przyrodnicza prowadząca skrajem rezerwatu. Utworzona została w 1999 r. przez Ewalda Ranoszka i Bożenę Hołubkę. Obejmuje trasę  o długości 520 m, z sześcioma przystankami opatrzonymi barwnymi tablicami, na których przedstawione są najbardziej charakterystyczne dla danego odcinka rośliny i krótka nota ułatwiająca samodzielne zidentyfikowanie ich w terenie:
przystanek 1 – Las mieszany. Ekoton, strefy przejściowe,
przystanek 2 – Trawy i turzyce,
przystanek 3 – Zarośla łozowe,
przystanek 4 – Torfowce w brzezince,
przystanek 5 – Rośliny wodne,
przystanek 6 – Okresowy przepływ wody

Ścieżka dydaktyczna przy Kąciku Edukacyjnym „Dąbrówka”
Ścieżka dydaktyczna przy Kąciku Edukacyjnym „Dąbrówka” położona jest na Wzgórzach Twardogórskich. Całkowita długość ścieżki wynosi 1,8 km. Częściowo pokrywa się ona z czerwonym szlakiem rowerowym biegnącym z Twardogóry. Ścieżka została zaprojektowana w postaci koła z dojściem do przystanku nr 7, wzdłuż istniejących dróg i ścieżek leśnych:
przystanek 1 – Odnowienie naturalne buka,
przystanek 2 – Drzewostany nasienne,
przystanek 3 – Jak choruje las?,
przystanek 4 – Budowa pionowa drzewostanu,
przystanek 5 – Grób leśnika,
przystanek 6 – Wodopój dla zwierzyny leśnej,
przystanek 7 – Dokarmianie zwierzyny,
przystanek 8 – Młode pokolenie drzew,
przystanek 9 – Skąd leśnik wie gdzie jest?,
przystanek 10 – Sposoby zagospodarowania lasu,
przystanek 11 – Martwe drzewo
 

banner_bip

banner_bip

banner facebook

banner delfinek

banner_lodowisko

banner_noclegi

banner_zgrupowania

zajęcia stałe

regulaminy i karty zgłoszeń

sport szkolny

szlaki turystyczne

mapa gminy

twardogora.pl