Koncert "Poznańskich Słowików"

Patronatem swoim objął koncert Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak Biskup Kaliski, który zasiadł na widowni obok gospodarza imprezy, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrały, a ponadto wśród licznie przybyłych przedstawicieli władz samorządowych (gminnych i powiatowych), duchowieństwa oraz przedstawicieli władz oświatowych i nauczycieli. Mimo specyficznego charakteru muzyki, awizowanego w tytule koncertu, na widowni z trudem można było dostrzec wolne miejsca. Być może był to efekt systematycznego i konsekwentnego propagowania muzyki klasycznej przez burmistrza Potyrałę, który otwierając koncert nawiązał do niezwykłego i bogatego dziedzictwa 1050-lecia państwowości polskiej.Burmistrz zwrócił uwagę na istotną rolę, jaką odegrała Polska i Polacy w dziejach Europy i świata, a także na niebagatelną rolę świadomości państwowej w życiu każdego Polaka, stając się fundamentem naszej godności i dumy narodowej. Nawiązując z kolei do licznej obecności przedstawicieli gminnej oświaty złożył życzenia wszystkim nauczycielom i wychowawcom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznając, iż niniejszy koncert uświetnia obchody “Dnia Nauczyciela”. Następnie burmistrz Potyrała przypomniał krótko wielkie zasługi “Poznańskich Słowików” dla kultury polskiej. Wspominając postać Stefana Stuligrosza, założyciela i wieloletniego dyrygenta chóru, przedstawił obecnego kontynuatora tego działa – Macieja Wielocha. Pod batutą tego właśnie dyrygenta poznański chór rozpoczął swój twardogórski występ od wykonania Bogurodzicy, które publiczność wysłuchała na stojąco, oddając cześć najstarszemu zachowanemu polskiemu hymnowi państwowemu. Zaprezentowane kolejne 10 utworów było autorstwa polskich kompozytorów – począwszy od początku XVI wieku (Wacław z Szamotuł) aż po współczesność (Stefan Stuligrosz).Część drugą koncertu – w wykonaniu “Poznańskich Słowików”, ale już z towarzyszeniem Poznańskiego Zespołu Instrumentalnego – wypełniło 7-częściowe barokowe dzieło “Completorium”, autorstwa Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki barokowej, nazywanego polskim Händlem. Publiczność doceniła kunszt artystów owacją na stojąco. Poproszony przez burmistrza Potyrałę o zabranie głosu, patron koncertu ks. bp. Edward Janiak podziękował wykonawcom muzyki, burmistrzowi Potyrale, a także wszystkim inicjatorom i realizatorom koncertu za wspaniałe wrażenia artystyczne, żartując, że nie jest zdolny do grzechu ten, kto wrażliwie odbiera muzykę. Następnie dostojny Gość, przywołując swoje wspomnienie z obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, obchodzonego w 1966 roku w rzeczywistości komunistycznej, podzielił się refleksją, że tegoroczne obchody pokazują jak wielka zmiana zaszła w ciągu ostatnich 50-lat. Zaapelował o poszanowanie i okazanie wdzięczności Bogu, a także zasłużonym dla tej przemiany ludziom – za dzisiejsze poczucie wolności, godności i dumy narodowej. W sposób szczególny wspomniał ksiądz biskup o św. Janie Pawle II i wpływie, jaki wywarł na historię naszego państwa i całego świata. Burmistrz Potyrała wraz z uczestnikami koncertu gromkimi brawami oddali cześć zmarłemu Papieżowi. Na zakończenie burmistrz podziękował biskupowi Janiakowi za patronat, wykonawcom, muzykom – za wspaniałe wykonanie, a publiczności – za wybór, który połączył uhonorowanie Wielkiego Jubileuszu, z zaszczytem odbioru muzyki, pięknej, choć niełatwej w odbiorze, ale z pewnością po mistrzowsku wykonanej. Czy tak właśnie bije kulturalne „serce” naszego powiatu – tutaj, w naszej gminie?
źródło: www.twardogora.pl
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up