Dolnoślązak Umie Pływać.

Dolnoślązak Umie Pływać.
Informujemy, że Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze na mocy porozumienia między Gmina Twardogóra a Dolnośląska Federacja Sportu rozpoczął realizację programu pn.: „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2024”.

Zajęcia realizowane są na krytej pływalni Delfinek Twardogóra przy ul. Wrocławskiej 39.
Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.
Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.
Projekt realizowany jest przez Dolnośląska Federacja Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up