Wspólnie uczciliśmy Niepodległą.

Wspólnie uczciliśmy Niepodległą.

Uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny w twardogórskiej bazylice rozpoczęło się świętowanie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Nabożeństwo zostało odprawione wspólnie przez ks. Tomasza Hawrylewicza (Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze) i ks. Jana Napierałę (proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Goszczu) zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem 2 Oleśnickiej Kompanii Regulacji Ruchu (pod dowództwem ppłk Marka Sieberta, dowódcę Garnizonu Oleśnica) ze sztandarem oraz Orkiestry Dętej z Łowkowic. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Tomasz Hawrylewicz. Mszę świętą uświetniły poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabownie Wielkim, Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczu, Koła Łowieckiego “Cyranka”, Koła Łowieckiego “Tropowiec”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Straży Maryjnej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  w Twardogórze, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.

Główny celebrans powitał gości: posła na Sejm RP Michała Jarosa, a także przedstawicieli twardogórskiego samorządu: Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego oraz radnych Rady Miejskiej w Twardogórze i kierowników jednostek gminnych. Obecni byli również przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy  gminnych jednostek  organizacyjnych, kierownicy z twardogórskiego magistratu, sołtysi sołectw Gminy oraz delegacje: dzieci, młodzieży i nauczycieli – z gminnych oraz niepublicznych placówek oświatowych.

Po mszy świętej odbył się przemarsz do Rynku w niej uczestniczących oficjeli, delegacji i mieszkańców – z Orkiestrą Dętą z Łowkowic oraz honorową asystą Wojska Polskiego. Następnie – przed tablicą pamiątkową przy Ratuszu – odbyła się uroczystość z udziałem mieszkańców, zaproszonych gości i Wojska Polskiego. Została podniesiona na maszt flaga państwowa i odśpiewano hymn państwowy. Burmistrz Paweł Czuliński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m. in. na należne wszystkim, którzy wnieśli swój bezcenny wkład w uzyskanie przez Polskę niepodległość Polski – skierowane do współczesnych zobowiązanie do zgody, wzajemnego szacunku i współpracy w celu utrzymania tego bezcennego daru, również w skali naszej twardogórskiej Małej Ojczyzny. Do wzajemnego szacunku i koniecznosci nieustannej troski o wspaniałe i wywalczone niezliczonymi ofiarami dziedzictwo niepodległej Polski nawiązał w swoim wystąpieniu również Poseł na Sejm RP Michał Jaros.

Po salwie honorowej i odczytaniu Apelu Pamięci, pod tablicą pamiątkową przy Ratuszu wiązanki kwiatów złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński wraz z Dowódcą 82 Oleśnickiego Batalionu Ewakuacji Sprzętu ppłk Markiem Siebertem, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Michał Jaros, radni Rady Miejskiej w Twardogórze, radni Młodzieżowej Rady Gminy Twardogóra oraz delegacje: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Twardogórze, Komisariatu Policji w Twardogórze, Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Twardogóra, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze, sołtysów Gminy Twardogóra, Stowarzyszenia Przyjaciół Jana Pawła II w Twardogórze, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ”, Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, Prywatnego Przedszkola „Wesołe Motylki” w Twardogórze, Szkoły Podstawowej nr 2 im.  Jana Pawła II w Twardogórze, Szkoły Podstawowej w Goszczu, Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.

Atrakcją dla uczestników uroczystości było stoisko Twardogórskiego Klubu Strzeleckiego LOK HART. Uczestnicy obchodów mogli też skosztować wojskowej grochówki.

Na niepowtarzalny klimat obchodów istotny wpływ miała iluminacja budynku Ratusza w barwach narodowych, widoczna szczególnie po zmroku.

Dalsza część wieczoru z Niepodległą miała miejsce w hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze przy ul Wrocławskiej 39, gdzie blisko 200 mieszkańców naszej gminy, z każdej grupy wiekowej – wystąpiło podczas wieczornicy „Ojczyzna ma droga”, której scenariusz (specjalnie na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości) przygotowany został przez Roberta Orlikowskiego. W okolicznościowym i niezwykle efektownym entourage’u na scenie zaprezentowali się wokalnie, tanecznie lub aktorsko: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze (przygotowani przez Halinę Ślusarek, Monikę Juszczak i Barbarę Franc), Chór Rapsodia (pod kierownictwem Heleny Piotrowskiej), przygotowani przez Stanisławę Bruder i Danutę Zając uczniowie Szkoły Podstawowej w Goszczu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim (pod opieką Anny Dżugaj), dzieci z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze – przygotowane przez Katarzynę Nowak, młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze pod artystyczną opieką Nadiji Łomanowej-Barańskiej, a także soliści: Julia Pawlak, Milena Gawin, Natalia Łotecka, Katarzyna Borzemska-Kawałko i Bogusław Tesznar oraz zespoły (pod kierownictwem Mieczysława Franca): Twardograje i Skorynianki. Natomiast aktorzy Miejskiego Teatru POZA, przedstawili fragment dramatu Sławomira Mrożka pt. „ Emigranci” – w reżyserii Urszuli Konopko. Autorami filmów prezentowanych podczas wieczornicy byli: Marcin Wrześniacki, Beata Pięta i Ewelina Bąk. Montaż: Vasyl Novorok. Scenografia: Irena Puchalska oraz Olena Olszańska. Pomoc techniczna: Karolina Prymas oraz Kacper Szuster. Nagłośnienie, oświetlenie, kamerę i ekran z rzutnikiem obsługiwała firma IWANEX z Kalisza. Prowadzącymi wieczornicę byli: Tatiana Berkowska i Sebastian Stekiel.

Wszyscy uczestnicy tego niezwykłego wydarzenia kulturalnego są zgodni, że poziom artystyczny występów naszych lokalnych artystów dorównywał do profesjonalnych występów artystów komercyjnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć z gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Galeria zdjęć autorstwa Andrzeja Makarczuka.

Galeria zdjęć autorstwa Marcina Wrześniackiego.

Źródło: www.twardogora.pl

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up