Zaproszenie do prac nad strategią rozwoju Doliny Baryczy.

Zaproszenie do prac nad strategią rozwoju Doliny Baryczy.

Mieszkańcy Doliny Baryczy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo dla Doliny Baryczy” działające na terenie gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra i Żmigród zaprasza mieszkańców Doliny Baryczy i Turystów odwiedzających te tereny do opracowania wspólnie ze Stowarzyszeniem nowej lokalnej strategii rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2023-2027 (LSR).
Państwa zaangażowanie jest ważne i niezbędne by określić kierunek rozwoju Doliny Baryczy na kolejne lata!

Prace nad tworzeniem nowej LSR będą przebiegały w etapach, a kontakt z mieszkańcami i turystami będzie odbywał się na wielu płaszczyznach. Zaplanowano internetowe badanie ankietowe, spotkania bezpośrednie

w każdej z gmin, a także możliwość pracy chętnych osób w tzw. Zespole ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy.

Już dziś zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety on-line pnTurystyka i kierunki rozwoju obszaru Doliny Baryczy – ankieta otwarta dla mieszkańców i turystów odwiedzających Dolinę Baryczy. Badanie trwa do 6.09.2022 r. Celem ankiety jest uzyskanie informacji na temat oferty obszaru Doliny Baryczy, jego atrakcyjności turystycznej, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz systemowych działań lokalnych.

LINK DO ANKIETY: Turystyka i kierunki rozwoju obszaru Doliny Baryczy eSurveys (socjoskop.pl)

Zapraszamy także do zaangażowania się w prace społecznego Zespołu ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy.
Celem Zespołu będzie sprecyzowanie zagadnień do kolejnych etapów prac nad LSR na podstawie danych wynikających  z dokumentów wdrożeniowych dla poszczególnych funduszy, wniosków z wdrażania LSR, danych publicznych zawartych m. in. w dokumentach JST.
Do Zespołu zapraszamy przedstawicieli społeczności lokalnej,

w szczególności młodzież od 18 do 25 r. ż., seniorów, aktywistów klimatycznych, przedsiębiorców, działaczy NGO oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i/lub ich jednostek. Planowana ilość uczestników do 20 osób, z uwzględnieniem reprezentacji różnych grup interesu. Spotkania zespołu odbywać się będą on–line lub stacjonarnie (gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu).

Zgłoszenie do pracy w zespole prosimy składać za pośrednictwem formularza on–line – do 09.09.2022.

Link do formularza:

Zespół ds. opracowania LSR dla Doliny Baryczy (google.com)

Informujemy również i zapraszamy do uczestnictwa w otwartych spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych w każdej z gmin partnerskich w terminach i miejscach wskazanych poniżej. W przypadku braku możliwości udziału we wskazanym dla mieszkańców miejscu i terminie, zapraszamy do udziału w spotkaniach zaplanowanych w innych gminach.

Harmonogram spotkań:

Lp. Gmina Termin Godziny Miejsce
1 Przygodzice 19.09.2022 (poniedziałek) 10 – 12 Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, Ul Wrocławska 52 Przygodzice
2 Sośnie 19.09.2022 (poniedziałek) 16 -18 Sala wiejska w Sośniach ul. Wielkopolska 29, Sośnie
3 Odolanów 20.09.2022 (wtorek) 10 – 12 Sala dawnego Kościoła Ewangelickiego, pl. Kościuszki 4a, Odolanów
4 Twardogóra 20.09.2022 (wtorek) 16 – 18 Świetlica w Moszycach, Moszyce 55a
5 Milicz 21.09.2022 (środa) 10 – 12 Sala konferencyjna Stara Rzeźnia – miejsce spotkań ul. Szewska 1b, Milicz
6 Krośnice 22.09.2022 (czwartek) 10 -12 Sala sesyjna Urząd Gminy Krośnice, ul Sportowa 4, Krośnice
7 Cieszków 22.09.2022(czwartek) 16 –18 Sala sesyjna Urząd Gminy Cieszków, Grunwaldzka 41, Cieszków
8 Żmigród 23.09.2022(piątek) 10 – 12 Kawiarnia w Żmigrodzki Ośrodek Kultury ul Wrocławska 12, Żmigród

W ramach tworzenia LSR planowane są także dodatkowe spotkania branżowe, ankiety oraz prezentacje wyników prac na stronie: Strona główna (barycz.pl), o czym Stowarzyszenie będzie na bieżąco informować za pośrednictwem swoich stron www i kont w mediach społecznościowych. Wszelkie pytania dot. tworzenia nowej LSR można kierować bezpośrednio do Stowarzyszenia: tel. 71 383 04 32/535 999 187 lub e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl.

Osobami do kontaktu są: Inga Demianiuk-Ozga – Prezes Zarządu oraz Ewelina Chudzińska-Snażyk – pracownik biura.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up